relatorio_pontos

Thiago Fernandes da RochaThiago Fernandes da Rocha
(1gol, 0 assistências e 1 pontos em 9 jogos)

Palmeiras x Rabbits Hockey : 0 - 0 - 0
Rabbits Hockey x Sertãozinho Spider : 0 - 0 - 0
Guarani x Rabbits Hockey : 0 - 0 - 0
Rabbits Hockey x Taubaté Rap Rollers : 0 - 0 - 0
Guarani x Rabbits Hockey : 0 - 0 - 0
PHIL x Rabbits Hockey : 1 - 0 - 1
Hípica x Rabbits Hockey : 0 - 0 - 0
Rabbits Hockey x AABB-SP B : 0 - 0 - 0
Taubaté Rap Rollers x Rabbits Hockey : 0 - 0 - 0